гр. Бургас, ул. "Даме Груев" 2, бизнес център Хипократ

Айтос, балкан

Информация

Айтоската планина се издига в югоизточната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължина 25 км и ширина 15 – 18 км. На запад Айтоската котловина я отделя от възвишението Хисар, а на североизток долината на Хаджийска река – от Еминска планина на Стара планина. На юг склоновете ѝ постепенно затъват в Бургаската низина. На север в района на село Руен чрез ниска седловина (211 м) се свързва с Еминска планина, а на северозапад – Айтоският проход (350 м) я свързва с Карнобатска планина.

Google Street View
gsv-icon-P
GMP-icon
gsv-icon