гр. Бургас, ул. "Даме Груев" 2, бизнес център Хипократ

Дюни Несебър

Информация

Пясъчните дюни са 5 на брой, в землището на Несебър, с обща площ около тях 10 хектара.
Там върху специфична екологична среда в продължение на векове са възникнали растителни формации от изключително редки храстови, цветни и тревни видове. Те са представители на така наречената псамофитна (пясъчна) флора, но някои от тях вече са в Червената книга на България. Сред тях са:пясъчна лилия, равенски ериантус,морски ветрогон и морски ранилист.

Google Street View
gsv-icon-P
GMP-icon
gsv-icon