гр. Бургас, ул. "Даме Груев" 2, бизнес център Хипократ

НОС АГАЛИНА

Информация

Агалина е скален феномен и природна забележителност, която се простира на 27,2 хектара в близост до град Созопол. Представлява интересни скални образувания със специфична растителност и животински свят.

Местността е включена в списъка с природните забележителности през 1980 година. Площта на защитената местност е била намалявана през 2002 и 2003.

Google Street View
gsv-icon-P
GMP-icon
gsv-icon