гр. Бургас, ул. "Даме Груев" 2, бизнес център Хипократ

Ситовски надпис

Информация

Ситовският надпис е неразчетен надпис в Родопите от рунообразни знаци на неизвестна писменост.

Изложени са няколко основни хипотези за авторството на надписа – тракийска, келтска, готска, сармато-аланска и славянска. Според тракийските хипотези надписът използва или собствени рунически знаци на траките, или азбуката на бесите, създадена от епископ Никита Ремесиански. Готската хипотеза подобно на повечето други предположения свързва надписа с руните, а не с готската азбука, създадена в тези земи от епископ Вулфила.

Google Street View
gsv-icon-P
GMP-icon
gsv-icon